Contact

販売店を検索します

サポートが必要です

SOURIAU Japan K.K.

Horikawacho 580, Saiwai-ku, Kawasaki, Kanagawa prefecture

Solid Square, West Building 20F

212-0013 Kanagawa

Japan

(81) 44-520-0353, 44-520- 0355

(81) 44-520-3999

service_jpn-ITD@eaton.com

SOURIAU Osaka

ShinOsaka Yachiyo building 10F

4-chome 1-45, Miyahara

532-003 Osaka

Japan

(81) 6 6398 51 82

(81) 6 6398 43 90​

service_jpn-ITD@eaton.com

質問があります

You can view all of our job openings here

Attachments