Contact

販売店を検索します

サポートが必要です

SOURIAU Japan K.K.

Parale Mitsui Building 15F

8 Higashida-cho Kawasaki-ku Kawasaki-shi

210-0005 Kanagawa

Japan

(81) 44 210 11 47

(81) 44 210 11 48

service_jpn-ITD@eaton.com

SOURIAU Osaka

ShinOsaka Yachiyo building 10F

4-chome 1-45, Miyahara

532-003 Osaka

Japan

(81) 6 6398 51 82

(81) 6 6398 43 90​

service_jpn-ITD@eaton.com

質問があります

You can view all of our job openings here

Attachments